START
P?ihlásit se
Registrace pomocí E-mailová adresa
Již 62,979 streamer? používá podobný KeepMe.live Zve?ejnili jsme již 9,214,191 alert?504,280€ vybráno v donatech pro Streamery
Již 62,979 streamer? používá podobný KeepMe.live Zve?ejnili jsme již 9,214,191 alert?504,280€ vybráno v donatech pro Streamery
Již 62,979 streamer? používá podobný KeepMe.live
Zve?ejnili jsme již 9,214,191 alert?
504,280€ vybráno v donatech pro Streamery

Donaty p?es PayPal!

Jsme nejlepší službou na trhu, protože nep?ijímáme žádné platby za paypal. Peníze p?jdou p?ímo do vašeho ú?tu Paypal!

Platby p?es SMS

S keepme.live získáte více! Podporujeme platby prost?ednictvím SMS nebo p?ímých hovor?. M?žete získat ješt? 200% více tip?. Prozatím podporujeme asi 90 zemí!

?eská republika - dokonce 55% pro Vás

Polsko - dokonce 42% pro Vás

Lotyšsko - dokonce 50% pro Vás

Rumunsko - dokonce 79% pro Vás

Bulharsko - dokonce 45% pro Vás

Srbsko - dokonce 50% pro Vás

Zobrazit více

* Keepme.Live neú?tuje provize za SMS platby. Jediné poplatky mohou být ú?továny poskytovatelem SMS platby a/nebo provozovatel? sítí. Podívejte se na úplnou tabulku provizí

Zobrazuj alerty

Nastavte si výstrahy velmi snadno a ukažte je svým divák?m! M?žete to ud?lat rychle a co je d?ležit?jší - velmi atraktivní. Vaše výstrahy m?žete nakonfigurovat novou platbou, následovat nebo p?edplatit!

0€

Nastavení Widgetu

M?žete také nakonfigurovat sv?j widget. Ve vašem streamu m?žete nap?íklad zobrazit "Platební cíl", "Rolovací lišta", "Widget událostí", "Po?ítadla". Pracujeme na nových zajímavých widget?! Pokud máte n?jaký nápad - neváhejte nás kontaktovat :)

R?zná schémata

Vyberte svou platební stránku ze speciáln? navržených rozvržení. Ano, máme víc než jen jednu a neustále pracujeme na nových.

Rychlý rozvoj

Naše služba sílí každým dnem. Každý den p?idáváme nové funkce,aby každý streamer byl aktivný!

Vaše platební stránka m?že vypadat ...