START

Pomoc v tlumo?ení služby

Ukaž p?eklady z do
Krátká instrukce

N?které v?ty mohou vyžadovat parametry, které nᚠsystém nahradí na odpovídající hodnoty.
Nap?íklad výraz m?že vypadat nap?íklad takto:
"Dobrý den, $1! Vaše poslední správné p?ihlášení bylo dne $2!"
nebo
"Dobrý den, ~! Vaše poslední správné p?ihlášení bylo dne $2!"
$1 budou fungovat stejným zp?sobem, jako ~, takže ob? tyto verze poskytne stejný výsledek. Nap?íklad to m?že být:
"Dobrý den, Jan Novák! Vaše poslední správné p?ihlášení bylo dne 12.1.2016 v 12:12!"

D?kujeme za všechny návrhy tlumo?ení stránky! D?kujeme!
Náhledangli?tina?eština
???
???
???
???
???
???
Paysera (Mobile/Email/Account number)
Upgrade
???
???
PAYSERA
Please enter your Paysera Email/Mobile/Account number
???
???
???
???
???
???