PRAD?KITE

Pad?kite mums atlikti vertimus.

Rodyti vertimus iš ?
Trumpa instrukcija

Kai kurie vertimai reikalauja parametr? kurie bus pakeisti su specialiomis sumomis m?s? sistemos.
Pavyzdžiui fraz? gal?t? b?ti:
"Labas $1! J?s? paskutinis s?kmingas prisijungimas buvo $2!"
arba
"Sveiki ~! J?s? paskutinis s?kmingas prisijungimas buvo $2!"
$1 darbus tokiu pa?iu b?du, kaip simbolis ~ taigi abu variantai tur?s t? pat? rezultat?. Pavyzdžiui, ji gali b?ti:
"Sveiki Don Joe! J?s? paskutinis s?kmingas prisijungimas buvo 01 Rugs?jo 2016 at 14:21h!"

Mes esame labai d?kingi už j?s? pasi?lymus! J?s padedate m?ms likti šauniais! A?i?!
Perži?raangl?Lietuvos
???
???
???
???
???
???
Paysera (Mobile/Email/Account number)
Please enter minimum 1 EUR
PAYSERA
SMS Payments by Onebip
???
???
???
Please enter your Paysera Email/Mobile/Account number
Accept Worlds popular Cryptocurrency Bitcoin and get paid in EUR. Faster settlements in 7 days.
???
???
???
???
???
Romania