ROZPOCZNIJ
Zaloguj
Rejestracja przez E-mail
Ju? 62,676 streamerw korzysta z KeepMe.liveWy?wietlili?my ju? 9,213,157 alertw504,278 uzbieranych przez graczy
Ju? 62,676 streamerw korzysta z KeepMe.liveWy?wietlili?my ju? 9,213,157 alertw504,278 uzbieranych przez graczy
Ju? 62,676 streamerw korzysta z KeepMe.live
Wy?wietlili?my ju? 9,213,157 alertw
504,278 uzbieranych przez graczy

P?atno?ci PayPal

Dzi?ki zerowej prowizji paypal jeste?my najlepsi na rynku. Pieni?dze trafiaj? bezpo?rednio do Ciebie!

P?atno?ci SMS

Dzi?ki keepme.live zarobisz wi?cej. Jako jedyni umo?liwiamy wp?aty za pomoc? SMS! Dzi?ki temu Twj stream zgarnie nawet o 200% napiwkw wi?cej! Aktualnie obs?ugujemy oko?o 90 krajw na ?wiecie!

Czechy - nawet 55% dla Ciebie

Polska - nawet 42% dla Ciebie

?otwa - nawet 50% dla Ciebie

Rumunia - nawet 79% dla Ciebie

Bu?garia - nawet 45% dla Ciebie

Serbia - nawet 50% dla Ciebie

Poka? wi?cej

* Keepme.Live nie pobiera prowizji za p?atno?ci SMS. Jedynaprowizja mo?e by? pobrana przez dostawce p?atno?ci SMS lub/i operatorw sieci. Zobacz pe?n? tabelk? prowizji

Pokazuj Alerty

Skonfiguruj w prosty sposb swoje alerty i pokazuj je na swoim streamie! Dzi?ki keepme.live zrobisz to szybko, i co najwa?niejsze ?adnie. Mo?esz skonfigurowa? alert o nowej p?atno?ci, followie czy subskrypcji w przer?ny sposb

0€

Skonfiguruj Wid?et

Skonfiguruj swj wid?et ktry chcesz pokaza? na swoim streamie. Mo?esz pokaza? na przyk?ad taki wid?et jak "Cel wp?at", "Scrolling bar", "Liczniki", pokazywanie wp?aty/follow/subskrypcji. Wid?etw jest coraz wi?cej, wci?? pracujemy nad nowymi. Je?li masz jaki? pomys? - daj nam zna?

R?ne Layouty

Wybierz jak ma wygl?da? Twoja strona wp?at spo?rd specjalnie dopasowanych layoutw.

Szybki rozwj

Nasz serwis ro?nie w si?? ka?dego dnia. Ka?dego dnia dodajemy now? funkcjonalno??, aby ka?dy streamer zosta? na ?ywo!

Twoja strona wp?at mo?e wygl?da? nast?puj?co ...