ZA?A?
Prihlási? sa
Zaregistrujte sa s E-mail
62,979 streamery zarábajú s KeepMe.liveUkázali sme 9,214,191 upozornenia!504,280€ prijaté pre Streamerov
62,979 streamery zarábajú s KeepMe.liveUkázali sme 9,214,191 upozornenia!504,280€ prijaté pre Streamerov
62,979 streamery zarábajú s KeepMe.live
Ukázali sme 9,214,191 upozornenia!
504,280€ prijaté pre Streamerov

Paypal platby

Sme výborná služba, pretože nepridávame žiadne poplatky pre PayPal dary. Peniaze idú priamo do vášho PayPal ú?tu.

SMS platby

S keepme.live budete zarába? viac! Podporujeme SMS(mobilné platby) alebo priame hovory. Môžeš dosta? dokonca 200% viac typov. Dokonca podporujeme až 90 krajín s SMS platbami!

?eská republika - až do výšky 2% za vás

Po?sko - až do výšky 2% za vás

Lotyšsko - až do výšky 2% za vás

Rumunsko - až do výšky 2% za vás

Bulharsko - až do výšky 2% za vás

Srbsko - až do výšky 2% za vás

Pozrie? viac

* Služba Keepme.Live neú?tuje poplatok žiadna provízia pre platby prostredníctvom SMS. Niektoré platby provízie by mohli by? v závislosti od vašej polohy ú?tované poskytovate?mi SMS a / alebo operátormi mobilných sietí. Pozrite si úplnú tabu?ku komisií.

Zobrazi? upozornenia

Nastavte svoje upozornenia ve?mi ?ahko a ukážte to divákom! Môžete nastavova? svoje upozornenia, nové platby, nových sledovate?ov alebo odoberate?ov!

0€

Konfigurácia miniaplikácií

Môžete tiež nastavova? miniaplikácie. Na vašom streame môžete zobrazi? napríklad: "Platobný cie?", "Posúvací panel", "Po?ítadla" a mnoho viac! Pracujeme aj na nových a zaujímavých miniaplikáciach! Ak máte nejaké návrhy k?udne nás kontaktujte :)

Rozdielne rozloženia

Vyberte si darcovskú stránku z špeciálnych dispozícií. Áno, máme ich ve?a ale nepretržite pracujeme na nových.

Rýchly rast

S každým d?om sa stáva vä?ším. Neustále pridávame novú funk?nos?, takže môžete stále sledova?.

Tvoja darcovská stránka by mohla vyzera?...