ZA?A?

Pomôžte nám s prekladmi.

Zobrazi? preklady z na
Stru?ná inštrukcia

Niektoré preklady môžu vyžadova? parametre, ktoré budú nahradené špeciálnymi hodnotami nášho systému.
Napríklad fráza môže by?:
"Dobrý de?, $1! Vaše posledné úspešné prihlásenie bolo $2!"
alebo
"Dobrý de?, ~ ! Vaše posledné úspešné prihlásenie bolo $2!"
$1 funguje rovnako ako char ~, takže obe verzie budú ma? rovnaký výsledok. Môže to by? napríklad:
"Dobrý de? Don Joe! Vaše posledné úspešné prihlásenie bolo 01 septembra 2016 v 2:21 PM!"

Sme ve?mi v?a?ní za všetky vaše návrhy! Pomáhate udrža? túto službu v pohode! V?aka!
Ukážka Angli?tinaSlovenský
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???