Uplata za Rage SK

1
2
Ostao je jo 300 znak
Tako?e elim da poaljem link za youtube film
Pogresan youtube URL
Plati sa

Omogu?ite gledaocima da pla?aju sa preko 150 na?ina pla?anja globalno da bi doli do korisnika iz 200 zemalja i teritorija. Kreditne kartice, SMS pla?anja, Online Bank transferi i jo mnogo toga! Ne napla?ujemo provizije. Mi ra?unamo samo proviziju koju napla?uju platna mrea i provajder pla?anja.

PayPal isplata. Donacija ide direktno na Streamerov account

????????? ????????? ???????: ?????? ???????, ????? ?? ???????, ??? ?? ???????!

SMS pacanje od Onebip

Keepme.live ne napla?uje naknade ili provizije. Provizija ?e biti napla?ena od strane provajdera i ne moe biti izbegnuta.